Saunan lasiovi; tekovaihe, 195 x 65 cm

Saunan lasiovi; tekovaihe, 195 x 65 cm